Byggeri

 

I 2. halvår 2013, skal nuvænde projet justeres.

De indvolverede brugere/foreninger kontaktes og deres nuværende behov
indabejdes i den endelige plan